Чисельність населення Пирятина: 

  


До початку 60-х років Пирятинська міська рада знаходилась у колишньому приватному будинку власника Когана. На першому поверсі він тримав два магазини: один із продажу швей­них машинок німецької марки «Зінгер», другий - промисло­вих товарів. На другому поверсі мешкав сам господар. 1962 р. у приміщенні поселилось новостворене Пирятинське тери­торіально-виробниче управління сільського господарства. Міській раді довелось переїхати на вулицю Червоноармійська, у будинок 22, через рік - тулитися разом з комунальними службами у тісному приміщенні на площі Борців Революції (те­пер тут комунальне підприємство «Наш дім»). Потім міську владу переселили у приміщення на вулиці Леніна, поруч із про­дуктовим магазином. Нарешті 1967 р. міська рада повернулася на вул. Леніна, 21.
Незадовго до Великої Вітчизняної війни і в перші повоєнні роки головою міськвиконкому працював О. М. Рувімський, потім - Я. О. Баглик, М. П. Копилаш, І. М. Томілов, П. І. Си-зов, І. К. Біляк, Ф. О. Варава, Г. О. Фастовець, В. М. Журба, А. А. Повшедний, Ю. А. Максименко. Близько 20 років секрета­рював у раді Г. Я. Холод.
На виборах 2002 р. до складу представницького органу - міської ради на альтернативній основі обрано 26 депутатів. Серед них 13 безпартійних, решта - представники дев'яти політичних партій. Виборці міста виявили високу довіру авторитетним, енергійним, діловим громадянам Н. Г. Асташовій, І. Г. Ведмідь,
Г. А. Сапсаю, В. Г. Луценко, О. В. Любченку, Г. В. Малишкіній, В. І. Кутняку, В. В. Кривцю та К. В. Паращієнко, вдруге обрав­ши їх своїми посланцями до міського органу влади. Секретарем міської ради обрано Г. В. Малишкіну, затверджено склад 5 постійних комісій: з питань депутатської діяльності та етики; бюджету, фінансів та соціального розвитку; екології та санітарного благополуччя; соціального захисту громадян та медицини; з питань освіти, сім'ї, молоді, культури та спорту. Для здійснен­ня виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядуван­ня сформовано виконавчий комітет у складі 10 осіб, обрано двох заступників голови (М. М. Ільченко та О. А. Салміна) та секрета­ря. На цій посаді працювала О. В. Воронько, нині - Н. М. Шмиголь. У штаті міської ради: завідувач відділу будівництва і архі­тектури, два спеціалісти із земельних питань, по одному - із за­хисту прав споживачів та з економічних питань.
Головною посадовою особою територіальної громади є міський голова. У травні 2002 р. ним став депутат трьох попередніх скликань міської ради, Людина року Пирятинщини 2002 р. в номінації «Депутат» Д. М. Шаповал, обраний на основі загаль­ного, рівного, прямого виборчого права шляхом поіменного го­лосування строком на чотири роки. Він також очолює виконав­чий комітет і здійснює свої повноваження на постійній основі.
Міська рада й виконавчий комітет забезпечують збалансований економічний та соціальний розвиток міста, ефективне вико­ристання природних, трудових і фінансових ресурсів, здійснення завдань щодо поліпшення благоустрою, дотримання порядку і чистоти.
Органами самоорганізації населення за місцем проживання виступають 2 вуличних, 19 квартальних і 4 сільських комітети (у Верхоярівці, Заріччі, Замостищі, Калиновому Мості), котрі допомагають жителям у розв'язанні нагальних проблем.
Чимале і клопітне міське комунальне господарство, яке об'єднує підприємства «Наш дім», «Каштан», міський водоканал, госпрозрахункові очисні споруди, готель «Пирятин». У місті більше 70 тис.кв.м комунального житла, 5 котелень, 4 ар­тезіанські водозабірні свердловини, 87 км водопровідних та 14 км каналізаційних мереж, 6 насосних станцій, 47 км доріг з твер­дим покриттям.
Площа земель у межах території міської ради становить 7228 га, з них у власності і користуванні громадян - 1597 га, у тому числі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва -352 га, городництва - майже 275 га, садівництва - 57 га, для дачного та гаражного будівництва - 18 і 5 га. Лісогосподарське підприємство займає майже 1120 га.
Останнім часом намітилась тенденція до збільшення доходів міського бюджету, сума якого в 2003 р. сягнула 2963 тис.грн., з них надходження від сплати за землю - більше 340 тис. грн., від продажу земель несільськогосподарського призначення - понад 240 тис. грн. На території міської ради 6 дошкільних та
2 заклади позашкільної освіти, на фінансування яких у 2003 р.
використано більше 935 тис. грн. Влітку при будинку дитячої та
юнацької творчості, станції юних техніків працюють літні табори для оздоровлення дітей. З міського бюджету фінансується дитячий дошкільний заклад «Калинка» при Калиновомостівській сільській школі. Надається грошова допомога малозабез­печеним сім'ям, зокрема тим, що з дітьми.
Здійснюється перехід до ринкових відносин. Підприємства стали акціонерними товариствами.
Відбувається випробування часом різних форм власності і господарювання на селі. Під час колективізації на землях довкола Пирятина було засновано 10 дрібних колективних гос­подарств, які пізніше об'єднались у крупніші артілі. Колгос­пом «Прапор комунізму» керували Ю. Г. Булкін, А. М. Кан­тор, В. Т. Ковінський; сільгоспартіллю «12-річчя Жовтня» - В. П. Орлов, Д. X. Карабут, С. І. Стоколос, М. П. Іванов; колек­тивним господарством імені Горького - І. Журавель, Ю. Васю-ченко, П. І. Архипов, В. П. Духов.
З 1958 р. у результаті злиття калиновомостівського колгоспу імені Калініна і приміського «Прапор комунізму» утворено велике господарство імені Калініна. Головами правління працювали: В. Т. Ковінський, Ф. О, Варава. 1963 р. колгосп прийняв назву «Авангард», який очолив О. Т. Тарасенко. Потім голову­вали: М. М. Гусак, В. Д. Логвиненко, Б. П. Крат, А. М. Іванов.
При реформуванні села (1993 р.) колгосп перетворено на колективне сільськогосподарське підприємство «Авангард» (ке­рівник А. І. Зубенко). 2003 р. на його базі засновано товариство
3 обмеженою відповідальністю (керівник В. М. Ящик), а також
сільськогосподарський виробничий кооператив «Лан» і приват­
но-орендне підприємство «Агро-Кумік» (керівники Л. М. Кова­
ленко, В. М. Улянченко).
Навесні 2004 р. понад 300 пайовиків ТОВ «Авангард» віддали свої земельні і майнові паї дочірньому підприємству Пирятинського комбікормового заводу «Агро» (керівник О. І. Куколенко). Решта пайовиків вирішила господарювати окремо.
З 1990 р. у приватну власність громадян міста передано більше 1750 квартир державного житлового фонду, або 81 % від загальної кількості житла. У місті - 78 підприємств малого і середнього бізнесу, 9 торговельних оптових баз, 5 приватних ап­тек та понад 600 приватних підприємців.
Запрацювала місцева телекомпанія. Пирятинці мають можливість регулярно дивитися, слухати місцеві новини, впровад­жується кабельне телебачення. Розширюються телефонний, мобільний зв'язок, інформаційна система «Інтернет».
Підтримуються дружні зв'язки з побратимами Пирятина -містами Абакан, Новокузнецьк (Російська Федерація), болгарським м. Єлена. Дві вулиці носять назви Абаканська та Єлена.
Розбудовується старовинний Пирятин, молодіє в зеленому ошатному вінку. Нові вулиці найгустіше пролягають в його західній частині, біля комбікормового заводу. Сучасного вигляду набуває старовинний міський ринок, відвойовуючи і благоус­троюючи заболочені землі біля Замку і Острова. В його межах виростають торгові об'єкти. Ще один благоустроєний, дбайливо обладнаний торговельний центр із критим ринком та рестора­ном виріс на південній околиці міста, поруч з автотрасою Київ-Харків, узбіччя якої густо усіяні бензозаправними станціями, кафе та іншими торговельними і сервісними підприємствами. А далі на південь, в широкий степ до с. Тарасівка, - земельні ді­лянки пирятинських трудових колективів та пенсіонерів. В оранці наділів активно допомагає міська рада. Міські комуналь­ні підприємства «Наш дім», «Каштан», виробничі колективи, школярі, жителі міста піклуються про благоустрій, чистоту, збереження довкілля. Міська рада організовує змагання жи­телів на кращу вулицю, подвір'я, влаштовує свята вулиць, всі­ляко відзначає кращих господарів. Зелена зона міста розшири­лась до 600 га. Через Удай перекинуто нові надійні мости. Чепу­риться улюблене місце відпочинку пирятинців і гостей - острів Масальський на Удаї. Впорядковуються річкові береги, пляжі.
Міська рада є одним із співзасновників районної газети «Пирятинські вісті» та редакції районного телебачення і радіомовлення. Вона сприяє розвитку фізкультури і спорту. Традиційно проводяться змагання з футболу між командами вулиць на Кубок Пирятина серед дітей і дорослих.
Пирятин, готуючись до свого 850-річного ювілею, поліпшив виробничі, економічні показники, благоустрій, примножив культурні й спортивні досягнення, став святковим.
Реконструйовано міський стадіон, який з нагоди пам'ятної дати перейменовано на «Ювілейний».
Про багатовіковий Пирятин, його довкілля йдеться в багатьох художніх творах відомих письменників: Тараса Шевченка, Надії Дурової, Євгена Гребінки, Дмитра Луценка, Івана Головченка, Олексія Мусієнка, Василя Ковпака, Дмитра Шупти, Во­лодимира Корсунського, мемуаристів, учасників Великої Віт­чизняної війни Олексія Федорова, Василя Петрова, Івана Баграмяна та інших. З предавнім поселенням на Удаї, сотенним, повітовим, районним центром Пирятином детально знайомлять читачів видання: «Історія міст і сіл УРСР. Полтавська область», «Туристу про Полтавщину», «Пирятин. Путівник», «Полтав­щина. Енциклопедичний довідник», «Згадаймо ті роки», «їм крила дала Пирятинщина».
Г. Бажан М. Мельниченко